درباره ما

به بهار جان خوش آمدید!

من لادن شایان فر هستم.

از دید من قدم گذاشتن در راه خودشناسی، آغاز زندگی است.

نزدیکی به خود برای من با شور و شوق و تجربه بی نظیری از حضور همراه است که قبلا تجربه اش نکرده بودم . و هرلحظه برایم ماجرایی دارد و حکایتی.

ابتدای این راه قرار دارم و آنقدر شادی و حرکت برایم داشته که بر آن شدم آنچه دریافته ام با همراهان عزیز در میان بگذارم.

امیدوارم قدمی باشد در جهت پیوند و عشق و صلح.